1. Ban quản trị diễn diễn ra mục tiêu vì một diễn đàn sạch để hướng tới một mội trường internet sạch, chúng tôi nghiêm cấm tất cả mọi hành vi SPAM trên diễn đàn: post bài không đúng chuyên mục, comment bừa bãi và đăng tải nội dung vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ không thông báo mà xóa tất cả các bài viết liên quan đồng thời Ban nick vĩnh viễn.
  Dismiss Notice

Hỏi đáp về chế độ hưởng thai sản mới nhất

Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Việc làm các ngành khác' bắt đầu bởi giaytoxinviecpr1, 17 Tháng mười một 2016.

 1. Chế độ thai sản là một trong những chế độ phản ánh rõ nhất về ý nghĩa phúc lợi của quỹ bảo hiểm xã hội. Chế độ mang lại nhiều lợi ích cho bà mẹ, cho thế hệ tương lại của đất nước. Sau đây xin gửi tới bạn đọc chế độ thai sản mới nhất cũng như thủ tục nhận bảo hiểm thai sản hiện nay.

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới
  Điều kiện cần
  -Lao động nữ mang thai
  -Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
  + Điều kiện đủ: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi
  -Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
  -Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

  Chú ý :
  - Đối với lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  - Người lao động đủ điều kiện ở trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.
  - Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi như sau:
  Trường hợp Được quy định
  +Sinh con và nhận nuôi con trước ngày 15 của tháng +Tháng đó không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi
  +Sinh con và nhận nuôi con sau ngày 15 trở đi của tháng +Tháng đó được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con
  và tháng đó có đóng BHXH

  Ví dụ 1 :Chị T sinh con ngày 16/1/2017 và tháng 1/2017 có đóng BHXH. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017. Nếu thời gian này chị T đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị T được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  Ví dụ 2: Tháng 10/2017, Chị K chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017. Nếu trong thời gian này chị K đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì chị K được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con
  Đối với trường chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
  Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

  Thời gian hưởng chế độ sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
  Khi sấy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
  Thời gian nghỉ tôi đa
  Thai nhi (ĐVT: tuần tuổi) Thời gian nghỉ (ĐVT : ngày)
  Dưới 05 10
  Từ 05 đến 13 20
  Từ 13 đến dưới 25 40
  Từ 25 trở lên 50
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

  Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
  1. Lao động nữ sinh con
  - Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng
  - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
  - Thời gian nghỉ hưởng chế độ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

  Ví dụ : Chị C liên tục tham gia BHXH bắt buộc được 5 năm, mang thai đến tháng thứ 8 thì nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước sinh, một tháng sau khi nghỉ việc thì thai bị chết lưu. Như vậy, chị C ngoài được hưởng chế độ thai sản cho đến khi thai chết lưu, còn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 50 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

  2. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
  Trong trường hợp Số ngày nghỉ( ĐVT: Ngày ) (Lưu ý: Tính theo ngày làm việc)
  Bình thường 5
  Vợ sinh con phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi 7
  Sinh đôi 10
  Từ sinh 3 trở lên thì cứ mỗi con 3
  Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật 14
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được quy định ở trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con

  3. Một số quy định khác.
  Trường hợp sau khi sinh con:
  Nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con
  Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.
  Thời gian nghỉ việc không quá 6 tháng.
  Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

  Đối với trường hợp quy định tại các mục 2,4,6 khoản này mà người cha đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
  Các trường hợp quy định ở 5.3 thì Thời gian nghỉ hưởng chế độ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.
  Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. Tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản.
  Trường hợp tất cả các thai đều chết lưu thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định mục 4 đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng
  Trường hợp tất cả các thai đều bị chết sau khi sinh thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại 3.1 áp dụng đối với con chết sau cùng.

  Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai
  Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì NLĐ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
  Thời gian nghỉ việc tối đa
  Trường hợp Số ngày nghỉ (ĐVT : ngày )
  Lao động nữ đặt vòng tránh thai 7
  NLĐ thực hiện các biện pháp triệt sản 15
  Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần

  Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi.
  Trường hợp sinh con nhưng chỉ co cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  Mức hưởng chế độ thai sản.
  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn. Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng ính con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017 ( 8 tháng), nghỉ dưỡng thai, không đóng BHXH
  Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kể trước khi nghỉ việc làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị H là 7.500.000 đồng

  Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.
  Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại mục 3, mục 5.2 được tính bằng mức hưởng chế độ theo tháng chia cho 24 ngày.
  Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận con nuôi được tính theo mức hưởng trợ cấp tháng, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Mục 4, 6 thì hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

  Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
  Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Mục 4, Mục 5.1, Mục 5.3.1, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
  Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Xem thêm mẫu đơn xin nghỉ thai sản.
   

Chia sẻ trang này

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.