1. Ban quản trị diễn diễn ra mục tiêu vì một diễn đàn sạch để hướng tới một mội trường internet sạch, chúng tôi nghiêm cấm tất cả mọi hành vi SPAM trên diễn đàn: post bài không đúng chuyên mục, comment bừa bãi và đăng tải nội dung vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ không thông báo mà xóa tất cả các bài viết liên quan đồng thời Ban nick vĩnh viễn.
  Dismiss Notice

Giới thiệu Quyết toán thuế TNCN hai nơi thì phải làm sao cho đúng?

Thảo luận trong 'Cần bán' bắt đầu bởi hoangson153, 25 Tháng chín 2018.

 1. hoangson153

  hoangson153 New Member

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có 2 nguồn thu nhập sẽ bao gồm những hồ sơ gì và phải thực hiện ra làm sao? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và thắc mắc khi mới bắt đầu thực hiện quyết toán thuế.

  Hiểu được những khó khăn đó, công ty AZTAX sẽ thông tin đến bạn những thông tin hữu ích về việc quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ 2 nơi.

  1. Căn cứ pháp lý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2 nơi

  – Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN

  – Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật quản lý thuế

  – Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế TNCN và thuế GTGT

  – Thông tư 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế

  Bạn phải xem ngay: Công ty dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ

  2. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi phải nộp quyết toán khi nào?

  Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

  Khai quyết toán thuế

  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

  Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

  Theo quy định trên thì cá nhân phải khai quyết toán khi có số thu nhân phải nộp nằm trong những trường hợp sau:

  – Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.

  – Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

  3. Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

  – Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ( theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC).

  – Nơi nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân có thu nhập tại hai nơi được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

  Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.Nếu cá nhân chưa

  giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

  Có thể bạn muốn biết: Các mẫu quyết toán thuế dành cho doanh nghiệp

  4. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi

  Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay đổi hồ sơ quyết toán thuế đối với các cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc hồ sơ của doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

  Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau:

  02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

  02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh.

  02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc

  5. Cách tính thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập

  Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:

  5.1 Khấu trừ thuế

  – Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  Có thể bạn quan tâm: Hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì

  5.2 Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

  Như vậy:

  – Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

  – Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

  6. Cách đóng BHXH cho nhân viên làm nhiều công ty

  Theo khoản 1 điều 39 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam:

  “1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

  1.2. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.”

  Như vậy:

  – Đóng BHXH, BHTN tại nơi ký hợp đồng đầu tiên

  – Đóng BHYT tại nơi có mức lương cao nhất.

  7. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập

  Theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế:

  – Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.

  -Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

  Như vậy: Nếu Cty bạn trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho họ (Dù có hay không phát sinh khấu trừ thuế). Tức là quyết toán phần tiền lương, tiền công mà công ty bạn trả cho nhân viên đó.

  – Không trả lương thì không phải quyết toán.

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

  8. Dịch vụ quyết toán thuế từ AZTAX

  Nếu bạn cảm thấy việc quyết toán thuế thu nhập 2 nơi quá vất vả, bạn có thể tham khảo dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi dưới đây như một gợi ý dành cho bạn.

  Công ty AZTAX: Liên hệ ngay qua Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn để biết thêm chi tiết.
   

Chia sẻ trang này

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.